Aile Hukuku

Aile Hukuku

Büromuzda aile hukukuna ilişkin olarak aşağıda sayılan hizmetleri sunulmaktadır;

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,

Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,

Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi,

Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım,

6284 sayılı Ailenin ve Kadının Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında koruma tedbirlerinin alınması,

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,

Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri,

Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,

Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili,

Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi.