İdare Hukuku

Yayalar Hukuk Bürosu; her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, idare hukuku kapsamına giren dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü hakkında hizmet sağlamakta ve kamulaştırma davalarında müvekkillerini temsil etmektedir.