İş hukuku alanında etraflıca destekte bulunmayı da teklif ediyoruz. Şirketlere bireysel ya da toplu olarak tavsiyelerde bulunup onları bu yönde temsil etmekteyiz.

Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

İş sözleşmeleri taslaklarını hazırlamak ve müzakerelerde bulunmak,

İş sözleşmesindeki işten çıkarma ve fesih sebepleri,

Kıdem, ihbar ve işçilik alacakları ile tazminat taleplerine dair davaların takibi,

İşe iade davalarının takibi,

Arabuluculuk görüşmelerine dair süreçlerin yönetimi,

İş kazaları veya meslek hastalıklarına ilişkin davaların takibi,

Sigorta hizmet tespit davalarının açılması ve takibi,

Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda danışmanlık,

İş, işçi ve işyeri güvenliğine dair tedbirlerin oluşturulması ve hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.