Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Yayalar Hukuk Bürosu sigorta hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Özel düzenlemelere tabi sektör oyuncularına kuruluşlarından başlayarak, poliçe hükümlerinin düzenlenmesi ve çalışanları ile olan ilişkilerinin yapılandırılmasına kadar, her türlü işlemlerinde hukuki destek sağlamanın yanı sıra avukatlarımız sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda da hizmet vermektedirler.

Ayrıca İnterktif Hukuk, başta gayrimenkul yatırımları, birleşme ve devralmalar olmak üzere her türlü şirket işlem ve yatırımlarının ve kredilerinin risk sigortası kapsamına alınabilmesi için müvekkillerine yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir. Hukuk Büromuzda sigorta hukukuna ilişkin olarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

• Evrak temini,
• Bilimsel mütalaa hazırlığı,
• Aktüerya hesaplamaları,
• Muallak belirlenmesi,
• Uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözümü,
• Uyuşmazlığın dava ve Sigorta Tahkim Komisyonu yolu ile çözülmesi.